Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Het ontstaan van de parochie Nieuw-Wehl.

Het ontstaan van de parochie en dus het dorp Nieuw-Wehl krijgt zijn vorm in 1907 doordat een aantal inwoners in het toenmalige gebied bekend als Achter-Wehl een verzoek richten aan de gemeenteraad van Wehl om in de buurtschap een school te stichten. Na veel  problemen wordt er in 1914 gestart met het bouwen van een school. In 1921 wordt er een actiecomité opgericht dat zich inzet voor de bouw van een kerk in het toen nog genaamde Achter-Wehl.

Na een proces van drie jaar wordt er op 24 mei 1924 door de aartsbisschop een machtiging verleend tot de bouw van een kerk en een pastorie. Vervolgens wordt er op 17 juli 1924 door het college van Burgemeester en Wethouders van Wehl de benodigde bouwvergunningen verleend. Kapelaan Henricus van Ooijen uit de moederparochie Wehl wordt bouwpastoor van de nieuwe parochie. Op 19 maart 1925 wordt de kerk door de aartsbisschop monseigneur H. van de Wetering plechtig geconsacreerd en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Enige tijd later in 1933 wordt het Achter-Wehl omgedoopt tot het dorp Nieuw-Wehl.

Vanaf de oprichting tot op heden is het pastoraat achtereenvolgens verzorgd door:

Pastoor van Ooijen 1925-1952

Pastoor van Dieden 1952-1955

Pastoor Wouters 1955-1960

Pastoor Platenkamp 1960-1965

Pastoor Verweerde 1965-1968

Pastoor de Wit 1968-1987

Pastoor van der Sman 1989-1993

Pater Hoeben 1993-2000

Pastoor Tervoort 2000-2007

Pastoor Aarsen 2007-2013

Pastoor Jurgen Jansen 2013-


Samenwerkingverband buurtparochies.
In het begin van de jaren tachtig ontstaat er een vorm van samenwerking met de buurtparochies Wehl en Kilder. Op 14 mei 1981 is de eerste bijeenkomst van dit werkoverleg. In 1983 sluit de parochie Beek zich hierbij aan. De samenwerking tussen de verschillende parochies begint steeds vastere vormen aan te nemen, en in 1997 wordt de werkeenheid aangevuld met de parochies Zeddam en Braamt. Pastoor Tervoort wordt in 1999 benoemd tot pastoor van deze zes parochies ( het Parochieverband Wehl ).

Buurt parochie's op het Internet:
St. Martinusparochie Beek
Pancratius Geloofgemeenschap te 's-Heerenberg
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Loil
R.K St. Martinus Geloofgemeenschap Wehl